Moderné riešenie Vašich kľúčových potrieb
Od roku 1992 poskytujeme komplexné a kvalitné offshore služby

VIII. ročník konferencie Unie Offshore Poradců ČR

Daňová (ne)jistota

aneb Jak přežít daňovou kontrolu a budovat holdingové struktury

Daňová nejistota se stala ústředním tématem VIII. ročníku konference Unie Offshore poradců

Jisté jsou jen daně a smrt. A ve druhém případě už si nemůžeme být stoprocentně jistí. Zato u daní víme, že porostou. Tak lze shrnout obsah už osmého ročníku konference Unie Offshore poradců, která se už tradičně konala v pražském hotelu Corinthia Towers. Tematicky konference reagovala na poslední dění v EU a České republice. Prakticky všechny evropské země končí s výraznými rozpočtovými schodky a v lepším případě si mají od koho půjčit. Evropští politici jsou zcela jednotní v tom, jak situaci vyřešit – zvýšit daně a zajistit jejich tvrdší vymáhání.

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský z advokátní kanceláře Lichnovský

Že Česká republika nejde ve způsobu řešení rozpočtového schodku proti proudu, dokázala prezentace JUDr. Ing. Ondřeje Lichnovského z advokátní kanceláře Lichnovský, Ondrýsek & partneři na téma současných daňových sporů. Správci daní se za 20 let praxe ve své práci velmi zlepšili. K tomu jim pomáhá nejen neustále se zvyšující kvalifikace, ale také účinná mezinárodní spolupráce a zákony šité na míru. Zejména nový daňový řád platný od začátku roku 2011 umožňuje vybírat daně velmi tvrdě a efektivně.

Jasnou představu o tom, jaká bude situace v budoucnosti, dávají najevo plány na změnu struktury daňových úřadů a zejména vznik nového daňového superúřadu, který bude řešit ty nejsložitější případy. Definitivně je tak pryč doba, kdy stačilo mít offshore společnost a spoléhat na neznalost kontrolorů. Nyní je nezbytná sofistikovaná mezinárodní struktura, která dokáže daňovou zátěž zmírnit přiIng. Bc. Jiří Nesrovnal ze společnosti N-Consult dodržení všech platných předpisů. Jak Ondřej Lichnovský potvrdil, obchodní styk s offshore společností se rovná zaslání pozvánky na daňovou kontrolu. Teprve v jejím průběhu podnikatel pozná, že správce daně a poplatník mají rovné postavení až před soudem, kde končí stále více daňových sporů. Nejzajímavější daňové judikáty představil Ing. Bc. Jiří Nesrovnal ze společnosti N-Consult. V praxi je největší autoritou v oblasti rozhodování daňových sporů Nejvyšší správní soud, který rozhoduje stále více sporných případů. Jednotlivé judikáty potvrzují, že berní úředníci jsou každým rokem ve výběru daní efektivnější a že k soudní prohře stačí, aby daňový poplatník učinil v průběhu daňové kontroly jen formální chyby.

Michal Friedberger ze společnosti Akont Trust CompanyObě přednášky účastníky přesvědčily, že chyby při jinak zcela legální daňové optimalizaci mohou vést v případě špatné realizace ke značným finančním ztrátám. Ing. Michal Friedberger ze společnosti Akont Trust Company představil ve své přednášce způsoby, jak s pomocí mezinárodních holdingových struktur zamezit zbytečným ztrátám. Mezinárodní holdingy je možné vytvořit už s pomocí jedné zahraniční společnosti, ale stále oblíbenější jsou složitější holdingové struktury, které kromě optimalizace daňové zátěže minimalizují také ostatní rizika plynoucí z toho, že se podnikatelům podařilo nashromáždit majetek. Jak poznali investoři do solárních elektráren, stát je schopen a ochoten v případě potřeby zákony měnit a ohýbat pro svoji potřebu. Zatímco český podnikatel se spravedlnosti nejspíš nedovolá, mezinárodní holdingy vlastnící řadu velkých projektů se mohou opřít o mezinárodní právo a z něj plynoucí možnosti arbitráží. Kromě ochrany před kreativitou zákonodárců mezinárodní holdingy poskytují také potřebnou prestiž a v případě potřeby ochranu soukromí majitele.

Ing. Tomáš Chrobák z kyperské společnosti Protteco Trust CompanyS poslední přednáškou na téma substancí vystoupil Ing. Tomáš Chrobák z kyperské společnosti Protteco Trust Company. Jak upozornil, současná praxe evropských berních úřadů a soudů tvrdě potírá daňovou optimalizaci prováděnou s pomocí společností založených pouze formálně a s cílem snížit daňové odvody. Takový postup má za následek v lepším případě pouze doměření daně a vysokou pokutu. Z důvodu, aby se podnikatelé nedopouštěli nezákonného jednání, vznikají takzvané substance – plnohodnotné aktivní společnosti nejčastěji zakládané na Kypru, Maltě nebo v Irsku. Ty mají za úkol vykonávat řízení mezinárodního holdingu, díky čemuž mohou využívat všech výhod plynoucích ze sídla v daňovém ráji. V závěru konference proběhla řada živých diskusí, které povětšinou potvrzovaly, že současné daňové kontroly se rozhodně nevyplatí podceňovat a že prostředky investované do daňového plánování a do řádného vedení účetnictví se jednoznačně vyplatí.

Všem zúčastněným děkujeme za pozornost a věříme, že VIII. Konference Unie Offshore poradců Vám přinesla řadu podnětů pro další podnikání.

Veškeré prezentace představované na konferenci obdrželi účastníci na CD přiloženém v konferenčním informačním balíčku.

PARTNERI

    Akont Consult

 

Lichnovský

OFFICE HOUSE Společnosti Online PROTTECO
Lichnovský - advokát
 

Česky Slovensky English Ru

Rezervujte si schôdzku

Ak máte záujem o offshore spoločnosti alebo medzinárodné daňové poradenstvo

s ujednaním
 

Hľadali ste tieto výrazy? off-shore, off shore, offshore, založenie spoločnosti, poskytnutie sídla

Offshore tags

Tieto stránky patria skupine AKONT® zahŕňajúce:
AKONT, spol. s r.o. Praha 3, Roháčova 188/37, 13000, IČO: 45796084, registrováno Městským soudem v Praze, vložka 11498,
Akont Trust Company, s.r.o., Praha 4, U Habrovky 247/11, 14000, registrováno Městským soudem v Praze, vložka 74415,
Akont Consulting, s.r.o.,
Praha 10, Na výsluní 201/13, 10000, registrováno Městským soudem v Praze, vložka 73720,
Akont Financial Services, s.r.o., Praha 3,
Roháčova 188/37, 13000, registrováno Městským soudem v Praze, vložka 74320,
Akont Investment Corporation, s.r.o.,
Praha 10, Na výsluní 201/13, 10000, registrováno Městským soudem v Praze, vložka 74510.
AKONT HOLDING & CAPITAL LIMITED Londýn, 788-790 Finchley Road, NW11 7TJ Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Legal disclaimer: This website is not intended to give legal advice and should not therefore be understood as such. Whilst we have made our best to ensure the accuracy of the contents of this site, we do not accept any legal responsibility for any particular statement made herein.

Mapa stránok  |  Naše projekty  |  Podmienky užívania  |  Kódex kvality entire contents © 2003-2015 AKONT®, all rights reserved, Topinfo CMS